Privacybescherming

Privacybeschermingsverklaring

De bescherming van uw privésfeer is voor ons zeer belangrijk. Navolgend informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegangsgegevens en hostingprovider

U kunt onze webpagina’s bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Bij iedere oproep van een webpagina slaat de webserver slechts automatisch een zogenoemde server-logfile op die bv. de namen van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgenomen datahoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd voor het doel van de veiligstelling van een storingsvrije dienst van de pagina alsmede voor de verbetering van ons aanbod. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een correcte weergave van ons aanbod. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingservice door een derde aanbieder

In het kader van de verwerking in onze opdracht levert een derde aanbieder voor ons de diensten voor het hosting en de weergave van de webpagina. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een correcte weergave van ons aanbod. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina of in daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop zoals navolgend beschreven verzameld worden, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt alleen in het hier uitgelegde kader plaats.

Deze dienstverlener zit binnen een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractafwikkeling en bij het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze in het kader van een bestelling, bij een contactopname met ons (bv. per contactformulier of e-mail) of bij opening van een klantenaccount vrijwillig meedeelt. Plichtvelden worden als zulke gekenmerkt omdat we in deze gevallen de gegevens dwingend voor de contractafwikkeling cq. voor de bewerking van uw contactopname of opening van een klantenaccount benodigen en u zonder die gegevens de bestelling en/of het klantenaccount niet kunt afsluiten cq. de contactopname niet kunt verzenden. Welke gegevens verzameld worden is uit de desbetreffende invoerformulieren te zien. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de contractafwikkeling en bewerking van uw aanvragen. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit b) EU-DSVGO. Na volledige afwikkeling van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor de verdere verwerking beperkt en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijn verwijderd, als u niet uitdrukkelijk met een verder gebruik van uw gegevens heeft ingestemd of wij ons een verdergaand gegevensgebruik voorbehouden dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht aan de beneden beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bedoelde functie in het klantenaccount.

3. Het doorgeven van gegevens

Voor de contractvervulling geven wij uw gegevens aan het met de levering belaste verzendbedrijf cq. aan de gemachtigde handelspartner, in zoverre dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke payment service provider u in het bestelproces uitkiest, geven wij voor de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betaalgegevens door aan het met de betaling belaste kredietinstituut en eventueel van ons gemachtigde payment service provider cq. aan de uitgekozen betaalservice. Deels verzamelen de uitgekozen payment service providers deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich in het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de payment service provider aanmelden. Er geldt in zoverre de privacybeschermingsverklaring van de desbetreffende payment service provider.

4. E-mail-nieuwsbrief

E-mail-reclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief hebben wij hiervoor de noodzakelijke of apart door u meegedeelde gegevens nodig om u regelmatig onze e-mail-nieuwsbrief met uw toestemming toe te sturen.

De afmelding van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht aan de onderaan beschreven contactmogelijkheid of via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Na de afmelding verwijderen wij uw e-mail-adres als u niet uitdrukkelijk met een verder gebruik van uw gegevens heeft toegestemd of wij ons het verdergaande gegevensgebruik voorbehouden. Dit is wettelijk toegestaan en daarover informeren wij u in deze verklaring.

De nieuwsbrief wordt in het kader van een verwerking in onze opdracht door een dienstverlener verstuurd, aan wie wij uw e-mail-adres geven.

Deze dienstverlener zit binnen een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten aan te tonen of voor marktonderzoek gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenoemde cookies. Dit dient het behoud van onze in het kader van  een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale weergave van ons aanbod. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch opgeslagen worden op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van uw browsersessie, dus na sluiten van uw browser, weer verwijderd (zog. session cookies). Andere cookies verblijven op uw eindapparaat en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). De duur van het opslaan kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en apart over het accepteren beslist of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Iedere browser onderscheidt zich op de manier hoe hij de cookie-instellingen beheert. Dit is in het hulpmenu van iedere browser beschreven en maakt u duidelijk hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Deze vindt u voor de desbetreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u cookies niet accepteert dan kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Double-Click-Cookie

Deze website gebruikt in het kader van de toepassing van Google Analytics (zie beneden) ook de zogenoemde DoubleClick-Cookie die een herkenning van uw browser bij het bezoek aan andere websites mogelijk maakt. Dit dient het behoud van onze in het kader van een  interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale commercialisering van onze website. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. De door het cookie automatisch geproduceerde informatie over het bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en opgeslagen. Het IP adres wordt daarbij door een activering van de IP-anonimisering op deze website voor het overbrengen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics van uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Google zal deze informatie gebruiken om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik verbonden services te leveren. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale commercialisering van onze website. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze bestanden in opdracht van Google verwerken.

Google Double Click is een aanbod van Google LLC. (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdzit in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de  Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor onder het privacyschild gecertificeerde bedrijven een passend privacybeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt de DoubleClick-Cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance informeren over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor voornemen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en apart over het accepteren kunt beslissen of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Het inzetten van Google (Universal) Analytics voor de webanalyse

Voor de webpagina-analyse zet deze website Google (Universal) Analytics in, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale weergave van ons aanbod. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. Google (Universal) Analytics gebruikt methodes die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt zoals bv. cookies. De automatisch geregistreerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina wordt daarbij het IP-adres voor het overbrengen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics van uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt principieel niet met andere gegevens van Google samengebracht.

De Google LLC heeft haar hoofdzit in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US-privacyschild. En actueel certificaat kan hier bekeken worden. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor onder het privacyschild gecertificeerde bedrijven een passend privacybeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin download en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatief tot de browser-plugin kunt u op deze link klikken om de registratie door GoogleAnalytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw eindapparaat geplaatst. Mocht u uw cookies verwijderen dan moet u de link opnieuw aanklikken.

Google Tag Manager

Voor het beheer van de diensten voor gebruiksgebaseerde reclame gebruiken wij bovendien de Google Tag Manager. De tool Tag Manager zelf is een cookieloze domain en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt veel meer voor het in werking zetten van andere tags die op hun beurt onder omstandigheden gegevens registreren (zie boven). Als u op domain- of cookie-level een deactivering voorgenomen heeft dan blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met de Google Tag Manager geïmplementeerd zijn.

Inzet van etracker voor de webanalyse

Voor de webpagina-analyse worden op deze website met technologiën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens automatisch verzameld en opgeslagen waaruit onder gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen opgemaakt worden. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale weergave van ons aanbod. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een apart te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengebracht. De gegevensverzameling en opslag kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst tegenspreken indien u diesen Link klikt.

Na uw bezwaar wordt een Opt-Out-Cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies wist moet u de link opnieuw klikken.

Inzet van Matomo voor de webanalyse

Voor de webpagina-analyse worden op deze website met behulp van de webanalyse-software Matomo (https://matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., bij paginabezoek  automatisch gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit onder gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgemaakt. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale weergave van ons aanbod. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een apart te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengebracht.

Alle gegevens die in het kader van de boven beschreven webpagina-analyse verwerkt worden, worden op onze servers verwerkt.

De gegevensverzameling en –opslag kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst tegenspreken indien u de navolgende aanwijzingen volgt.

Bezwaar:

Na uw bezwaar wordt een Opt-Out-Cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies wist moet u de link opnieuw klikken.

6. Reclame over marketing-netwerken Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords maken wij reclame voor deze website in de google zoekresultaten alsmede op de websites van derden. Daarvoor wordt bij bezoek aan onze website de zog. remarketing cookie van Google geplaatst dat automatisch middels een pseudoniem CookieID en op basis van de door u bezochte pagina’s een op interessen gebaseerde reclame mogelijk maakt. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale commercialisering van onze webpagina. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO.

Een verdergaande gegevensverwerking vindt alleen plaats als u tegenover Google heeft toegestemd dat uw web- en app-browserverloop door Google met uw Google-account  verbonden wordt en informatie uit uw Google-account voor het personaliseren van advertenties gebruikt wordt die u in het web ziet. Bent u in dit geval tijdens het paginabezoek van onze website bij Google ingeloggt dan gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten voor remarketing op verschillende apparaten op te stellen en te definiëren. Daarvoor worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk met Google Analytics-data verbonden om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdzit in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor onder het privacyschild gecertificeerde bedrijven een passend gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt de Remarketing-Cookie via diesen Link deactiveren. Daarnaast kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance over het inschakelen van cookies informeren en instellingen hiervoor voornemen.

AdRoll Retargeting

Via de reclamepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland maken wij reclame voor deze website in zoekresultaten alsmede op de websites van derden. Daarvoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie van deze aanbieders of hun partners geplaatst dat middels een pseudoniemen CookieID en op de basis van door u bezochte pagina’s een op interessen gebaseerde reclame mogelijk maakt. Dit dient het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen aan een optimale commercialisering van onze webpagina. Wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lit f) EU-DSVGO.

U kunt de Retargeting Cookie via klik op een van de volgende links deactiveren: https://app.adroll.com/optout/safari

Alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren indien u de deactiveringspagina van de Netzwerkwerbeinitiative oproept.

7. Social Media PlugIns

Gebruik van Social Plugins van Facebook, Google, Instagram

Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („Plugins“) van sociale netwerken gebruikt.
Als u een pagina oproept van onze website die een dergelijk plugin bevat dan maakt uw browser een directe verbinding tot de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt van de desbetreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en met de pagina verbonden. Door de aansluiting van de plugins krijgen de aanbieders de informatie dat uw browser de passende pagina van onze website heeft opgeroepen ook als u geen profiel bezit of net niet ingeloggt bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt van uw browser direct aan een server van de desbetreffende aanbieder (eventueel in de VS) doorgegeven en daar opgeslagen. Bent u bij een van de diensten ingeloggt dan kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website onmiddelbaar plaatsen bij uw profiel in het desbetreffende sociale netwerk. Als u met de plugins een interactie aangaat, bv. de „Like“- of de „Share“-button gebruikt dan wordt de passende informatie eveneens direct aan een server van de aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan uw contacten getoond.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede een contactmogelijkheid en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer ontneemt u a.u.b. de privacybeschermingsadviezen van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388

Als u niet wenst dat de sociale netwerken de via onze webpagina verzamelde gegevens onmiddelbaar uw profiel bij de desbetreffende dienst plaatsen dan moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij de passende dienst uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bv. met de Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).”

Youtube Video Plugins

Op deze website wordt inhoud van derde aanbieders aangesloten. Deze inhoud wordt van  Google LLC ter beschikking gesteld („Aanbieder“).

Youtube wordt bedreven door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Bij video’s van youtube die op onze pagina zijn aangesloten is de uitgebreide privacybeschermingsinstelling geactiveerd. Dat betekent dat geen informatie van webpagina bezoekers bij youtube geregistreerd en opgeslagen wordt tenzij ze de video afspelen. Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer ontneemt u a.u.b. de privacybeschermingsadviezen van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.”

8. Verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mail-adres ter herinnering om een beoordeling van uw bestelling af te geven via het door ons ingezette beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde door een bericht aan de beneden beschreven contactmogelijkheid tegengesproken worden.

9 . Contactmogelijkheden en uw rechten

U heeft recht op gratis inlichtingen over de bij ons tot uw persoon opgeslagen gegevens alsmede eventueel een recht op correctie, beperking van de verwerking, de overdraagbaarheid van gegevens of het verwijderen van deze gegevens.

Bij vragen over de registratie, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij inlichtingen, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens alsmede intrekking van eventueel verleende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gegevensgebruik wendt u zich a.u.b. tot onze interne toezichthouder voor gegevensbescherming.

Schweizer-Effax GmbH, Westring 24, D-48356 Nordwalde,  Mail info@effol.com

ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, D-49124 Georgsmarienhütte, Mail: support@ehorses.de

Pikeur Reitmoden, Brinkmann GmbH & Co.KG, Esch 19, D-33824 Werther, Mail: info@pikeur.de

Daarnaast heeft u een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder voor privacybescherming.

********************************************************************

Recht van bezwaar

In zoverre wij voor het behoud van onze in het kader van een interessenafweging overwegend terechte interessen persoonsgegevens zoals boven verklaard verwerken, kunt u deze verwerking effectief voor de toekomst tegenspreken. Geschiedt de verwerking met het doel van direct marketing dan kunt u dit recht te allen tijde zoals boven beschreven uitoefenen. Als de verwerking met andere doelen geschiedt staat een recht van bezwaar u alleen toe bij het aanwezig zijn van redenen die zich uit uw bijzondere situatie voordoen.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor deze doelen verwerken, tenzij wij dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw interessen, rechten en vrijheden overwegen, of als de verwerking de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims dient.

Dit geldt niet als de verwerking met het doel van direct marketing geschiedt. Dan zullen we uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel verwerken.

Stand: Mei 2018